Post Śro Wrz 12, 2007 6:36 pm

Upadek aniołów

UPADEK ANIOŁÓW

Fragment z :"To jest Moje Słowo.Alfa i Omega.Ewangelia Jezusa.Objawienie Chrystusowe jakie znają już prawdziwi chrześcijanie na całym świecie".

My ludzie byliśmy na początku czystymi aniołami,boskimi istotami z odwiecznych niebios.Jesteśmy dziećmi Boga,doskonałymi podobieństwami Boga-Ojca,które niegdyś żyły w siedmiowymiarowym Absolucie,w świetle Bożym.Wspaniałego,niebiańskiego życia tych czystych istot duchowych nie możemy sobie wyobrazić,możemy je najwyżej przeczuwać w chwilach największego wewnętrznego szczęścia.Jest to życie przeniknięte bezpośrednio przez Ducha Bożego,przez promieniujące Światło boże-życie nieskończonej pełni,radości ,miłości i harmonii.

Ale jedna z istot duchowych,Satana,odwróciła się od Boga:żywiła negatywne odczucia i zaczęła wymyślać sobie swoje własne królestwo.Tutaj,w samowoli Satany,leży praprzyczyna tak zwanego upadku,które wtedy zostało zapoczątkowane.Nazywamy to wydarzenie również"upadkiem aniołów".

Satana namówiła jeszcze inne istoty duchowe, do odmówienia posłuszeństwa Bogu.Na wskutek ich sprzecznego z prawem postępowania-wykroczyli oni przeciw boskiemu prawu miłości przez swój samowolny postępek.Duch Boży mógł coraz mniej przez nie promieniować i światłość coraz bardziej się zmniejszała.

Ponieważ nie słuchały też pouczeń cherubinów {archaniołów},archanioł Michał wyprowadził je z czystych niebios.

Przez to odstępstwo wiarołomnych dzieci Boga powstał tak zwany mur świetlny,który otacza czyste niebiosa.Im bardziej istota duchowa odwraca się od Boga przez swoje negatywne,a więc samowolne postępowanie,tym więcej energii oddaje i pozostawia w tym murze Prawa.

Z powodu ciągłych wykroczeń istot upadku przeciw Prawu doszło do coraz większego zagęszczenia niegdyś subtelnych form-tak dawnych istot duchowych,jak i części duchowych planet-które z nimi opuściły czyste niebiosa.W ten sposób zależnie od stopnia zagęszczenia powstało stopniowo siedem tak zwanych obszarów upadku,z których każdy ma znowu siedem podobszarów.

Potencjał energii w ciałach eterycznych niegdyś świetlistych istot duchowych zmniejszał się coraz bardziej:zamroczyły się one i zaciemniły.Ciało eteryczne stawało się coraz mniejsze i wokół niego utworzyło się siedem razy siedem powłok,które w swej wibracji są identyczne z obszarami upadku.

To zamroczone,powleczone grzesznymi powłokami ciało duchowe {wg NT duch ludzki} nazywamy duszą.

Dusza jest księga życia.W niej zakodowane są wszystkie odczucia,myśli,słowa i czyny,tak pozytywne,jak i negatywne.Negatywne wibracje tworzą zamroczenie {obciążenie} duszy.Są to powłoki,jak gdyby zasłony chmur,przez które powstrzymują boskie światło.

Ze względu na rosnące zagęszczenie dusza zasklepiła się coraz bardziej.Siedem powłok-nazywanych również szatami lub powłokami duszy-skupiło się w duchowo skrystalizowane punkty określane jako ośrodki świadomości {czakramy}.poprzez te ośrodki świadomości powstało ciało z grubej materii,powstał człowiek.Ludzkie ciało jest więc jakby pojazdem duszy,w którym porusza się ona w powstałej w międzyczasie materii.